ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ Reebok

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ REEBOK

 

Οι Όροι και Προϋποθέσεις της Reebok σε αυτό το έγγραφο, περιλαμβάνουν τις ακόλουθες ενότητες: 1. Εισαγωγή. 2.  Όροι Αγοράς. 3. Χρήση του Ιστότοπου και 4.  Διάφορα θέματα, όπως επίσης και τους όρους και τις προϋποθέσεις που σχετίζονται με συγκεκριμένα ζητήματα για οποιαδήποτε διαδικασία ή έγγραφο, για το οποίο παρέχεται σύνδεσμος από αυτόν τον Ιστότοπο.

 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

www.Reebok.com/gr (ο  "Ιστότοπος") ανήκει σε και/ή αποτελεί αντικείμενο διαχείρισης της Reebok International Trading B.V., Atlas Arena, Africa Building, Hoogoorddreef 9a, 1101 BA Άμστερνταμ ZO, Ολλανδία (" Reebok/εμείς/εμάς").

 

Εάν κάνετε παραγγελία μέσω αυτού του Ιστότοπου, με την επιβεβαίωση αποδοχής αυτής της παραγγελίας συνάπτεται σύμβαση αγοράς ανάμεσα σε εσάς και εμάς, η οποία θα διέπεται από αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις και ειδικότερα από τους Όρους Αγοράς που αναφέρονται στη συνέχεια. 

 

Η Reebok AG είναι η μητρική εταιρία του Reebok Group, στο οποίο ανήκουν αρκετές εταιρίες, ανάμεσά στις οποίες η Reebok International Trading B.V.

 

2.  ΟΡΟΙ ΑΓΟΡΑΣ

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτούς τους Όρους Αγοράς πριν παραγγείλετε Προϊόντα από τον Ιστότοπο της Reebok.  Παρακαλούμε λάβετε υπόψη σας ότι αυτοί οι Όροι Aγοράς συμπεριλαμβάνουν τους όρους που περιέχονται στις ηλεκτρονικές σελίδες, για τις οποίες παρέχεται σύνδεσμος μέσα σε αυτούς τους Όρους Αγοράς.

2.1 Πότε ισχύουν αυτοί οι Όροι Αγοράς;

Αυτοί οι Όροι Αγοράς ισχύουν για όλες τις προσφορές και συμβάσεις που σχετίζονται με την αγορά και την παράδοση Προϊόντων Reebok.  Με άλλα λόγια, συμφωνείτε με αυτούς τους Όρους Αγοράς, όταν (i) παραγγέλνετε οτιδήποτε από τον Ιστόποπο ή (ii) από οποιαδήποτε ηλεκτρονική σελίδα συνδέεται άμεσα με τον Ιστότοπο ή όταν αποδέχεστε μια προσφορά από την Reebok. Απόκλιση από αυτούς τους Όρους Αγοράς είναι δυνατή μόνο κατόπιν γραπτής συμφωνίας με την Reebok.

 

2.2 Προϊόντα

Η Reebok έχει πολλά διαφορετικά είδη προϊόντων. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να συμπεριλαμβάνονται προϊόντα σχεδιασμένα αποκλειστικά από την Reebok, δηλαδή σχεδιασμένα και κατασκευασμένα μόνο από την Reebok ("Βασικά Προϊόντα") - και προϊόντα τα οποία, αν και έχουν σχεδιαστεί από την Reebok, μπορεί να έχουν εξατομικευτεί ή τροποποιηθεί από εσάς μέσω της επιλογής υλικών, χρωμάτων ή άλλων τέτοιων υλικών της προτίμησής σας ("Εξατομικευμένα Προϊόντα"), κοινά Προϊόντα.

 

Όπου είναι διαθέσιμη μια τέτοια υπηρεσία θα μπορείτε να εξατομικεύετε τα προϊόντα σας επιλέγοντας ένα Βασικό Προϊόν και προσωποποιώντας το. Το να το προσωποποιήσετε σημαίνει να προσθέσετε το όνομα και τον αριθμό του αγαπημένου σας παίκτη, το δικό σας, του κατοικίδιού σας και, ουσιαστικά, οτιδήποτε άλλο θέλετε (υπόκειται στην ενότητα 2.11).

Επιπλέον, θα μπορείτε επίσης να παραλλάξετε ή να δημιουργήσετε τα δικά σας προϊόντα mi Reebok, επιλέγοντας τα δικά σας χρώματα και, σε κάποιες περιπτώσεις, υλικά. Επίσης, μέσα από το εργαλείο προσωποποίησης mi Reebok, μπορείτε να προσθέσετε το όνομά σας, τον αριθμό σας και το σήμα ή τη σημαία σας.

 

2.3 Προϋποθέσεις σύναψης συμβολαίου με την Reebok

Θα πρέπει να είστε τουλάχιστον 18 ετών ή μεγαλύτερος/η για να αγοράσετε Προϊόντα μέσα από τον Ιστότοπο.

Mπορείτε να κάνετε παραγγελία μέσα από τον Ιστότοπο εάν είστε καταναλωτής και όχι μεταπωλητής.

Εγγυάστε ότι οι πληροφορίες που παρέχετε στην Reebok κατά παράκληση ή απαίτησή της είναι ακριβείς και πλήρεις.

 

2.4 Πώς ολοκληρώνεται η σύναψη σύμβασης με την Reebok;

 

2.4.1  Διαμόρφωση συμβολαίου σε σχέση με Βασικά Προϊόντα

Όλες οι πληροφορίες που περιέχονται στον Ιστότοπο αποτελούν μόνο πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Με άλλα λόγια, οι πληροφορίες δεν αποτελούν προσφορά ή δεσμευτικό συμβόλαιο. Συμφωνείτε ότι η παραγγελία σας αποτελεί προσφορά αγοράς των Προϊόντων που αναφέρονται στην παραγγελία σας. 

 

Η Reebok δικαιούται να επιβεβαιώσει μια παραγγελία εκ των προτέρων, οποιαδήποτε στιγμή και/ή να αρνηθεί να δεχθεί μια παραγγελία χωρίς να αιτιολογήσει την άρνησή της και χωρίς καμία υποχρέωση απέναντι σε εσάς ή τρίτους.  Εάν η Reebok δεν επιβεβαιώσει την αποδοχή της παραγγελίας σας μέσα σε δέκα εργάσιμες ημέρες, θα θεωρείται ότι έχει απορριφθεί.

 

Όλες οι παραγγελίες που υποβάλετε θα εγκρίνονται από την Reebok. Υπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της Reebok να αρνηθεί την παραγγελία σας.  Ακολουθούν παραδείγματα πιθανής απόρριψης της παραγγελίας σας:

 

(α) Εάν τα Προϊόντα που βλέπετε στον Ιστότοπο δεν είναι διαθέσιμα.

(β) Εάν δεν έχουμε κατορθώσει να επιβεβαιώσουμε έγκριση της πληρωμής σας.
(γ) Εάν υπάρχουν περιορισμοί αποστολής για κάποιο προϊόν.
(δ) Εάν υπάρχει κάποιο λάθος στην παρουσίαση των προϊόντων στον Ιστότοπο, όπως λάθος τιμολόγηση ή περιγραφή.
 

Αφού ολοκληρώσετε την παραγγελία σας, θα σας αποστείλουμε ένα επιβεβαιωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα (στο εξής email) με τον αριθμό της παραγγελίας σας και τα στοιχεία των Προϊόντων που προσφερθήκατε να αγοράσετε και τα στοιχεία τυχόν υπηρεσιών αποστολής, εκτός από την περίπτωση που η παραγγελία σας σχετίζεται με Εξατομικευμένα Προϊόντα, όπως αυτά αναφέρονται στην παρακάτω ενότητα 2.4.2.  Η αποδοχή της παραγγελίας σας και η δημιουργία μιας σύμβασης αγοράς Βασικών Προϊόντων ανάμεσα σε εσάς και την Reebok δεν θα ολοκληρωθεί εκτός εάν και έως ότου, είτε:

(i) λάβετε ένα email από την Reebok το οποίο επιβεβαιώνει την αποστολή των Βασικών Προϊόντων από τις αποθήκες μας. 

(ii) θα έχετε λάβει επιβεβαίωση από τον μεταφορέα ότι τα Βασικά Προϊόντα είναι έτοιμα προς παραλαβή, εάν έχετε επιλέξει να παραλάβετε τα Βασικά Προϊόντα ο/η ίδιος/α από κάποιο κατάστημα Reebok ή η εταιρία αποστολών έχει αποθηκεύσει τα Βασικά Προϊόντα σε συγκεκριμένο σημείο παραλαβής, ή

(iii) λάβετε μήνυμα από την Reebok, το οποίο επιβεβαιώνει ότι τα Βασικά Προϊόντα είναι έτοιμα προς παραλαβή από το επιλεγμένο κατάστημα Reebok, στην περίπτωση που έχετε επιλέξει να παραλάβετε τα Βασικά Προϊόντα από ένα κατάστημα Reebok.

 

Παρακαλούμε λάβετε υπόψη σας ότι η επιλογή κράτησης ενός Βασικού Προϊόντος από το ηλεκτρονικό κατάστημα και στην συνέχεια, η αγορά του τοπικά από ένα κατάστημα Reebok είναι δυνατή μόνο σε επιλεγμένα καταστήματα Reebok, όπως αναφέρεται κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αγοράς από τον Ιστότοπο. Εάν αγοράσετε το προϊόν στο οποίο έχετε κάνει κράτηση, το συμβόλαιο αγοράς σας θα είναι με τον πωλητή Reebok της επιλογής σας, τοπικά.  Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να επιστρέψετε το προϊόν μόνο στο κατάστημα από το οποίο το αγοράσατε.  Επομένως, σε αυτή την περίπτωση οι παρακάτω παράγραφοι 2.13, 2.14 και 2.15 δεν θα ισχύουν, διότι αφορούν μόνο την επιστροφή των Βασικών Προϊόντων που αγοράστηκαν από το Ηλεκτρονικό Κατάστημα. 

 

Δημιουργία σύμβασης σε σχέση με  Εξατομικευμένα Προϊόντα: 

Αφού ολοκληρώσετε την παραγγελία σας για Εξατομικευμένα Προϊόντα (συμπεριλαμβανόμενων των Προϊόντων mi Reebok), θα σας αποστείλουμε ένα επιβεβαιωτικό email.  Η αποδοχή της παραγγελίας σας και η δημιουργία ενός συμβολαίου αγοράς Εξατομικευμένων Προϊόντων ανάμεσα σε εσάς και την Reebok θα ολοκληρωθεί όταν λάβετε το επιβεβαιωτικό email από την Reebok.

 

 

2.5 Παρακράτηση κυριότητας

Όλα τα Προϊόντα παραμένουν ιδιοκτησία της Reebok έως ότου εξοφλήσετε το ποσό που οφείλετε στην Reebok σύμφωνα με οποιοδήποτε συμφωνητικό, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων, προηγούμενων ή επόμενων αποστολών ή μερικών αποστολών. Απαγορεύεται η πώληση, διάθεση ή επιβάρυνση οποιουδήποτε Προϊόντος πριν περάσει στην αποκλειστική σας κυριότητα.

 

2.6 Ποιότητα και συντήρηση Προϊόντων

Μικρές χρωματικές διαφορές και άλλες παραλλαγές σε Προϊόντα είναι δυνατές λόγω των διαφορετικών τρόπων λήψης εικόνων, παρουσίασης τεχνολογιών ή άλλων τεχνικών λόγων. H Reebok δεν ευθύνεται γι' αυτές τις διαφορές και αποκλίσεις.

 

Η Reebok σας εφιστά την προσοχή στις οδηγίες πλυσίματος και συντήρησης που βρίσκονται τυπωμένες στις ετικέτες των Προϊόντων. Η Reebok δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημιά προέρχεται από λάθος χρήση των Προϊόντων, συμπεριλαμβανόμενης και της χρήσης κατά παράβαση των οδηγιών χρήσης.

2.7 Ακύρωση Παραγγελίας

Λόγω του ότι προωθούμε την παραγγελία σας από τη στιγμή που θα την αποστείλετε, η ακύρωση της παραγγελίας σας δεν είναι δυνατή.

 

2.8 Τιμές

Οι τιμές που παρουσιάζονται συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ. Οι τιμές είναι σε Ευρώ (EU). H Reebok διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τις τιμές, πριν ολοκληρώσετε την παραγγελία σας.

 

Η Reebok διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει, περιορίσει ή διακόψει τυχόν προσφορές ή εκπτώσεις, οποιαδήποτε στιγμή.

 

H Reebok χρεώνει την μεταφορά και παράδοση των προϊόντων της. Το μεταφορικό κόστος ποικίλει, ανάλογα με το Προϊόν και τον τρόπο παράδοσης.   Όπου υπάρχει αυτή η δυνατότητα, η παράδοση μπορεί να είναι "Express", "Απλή (Standard)", "μεταφορά mi Reebok" και "Συνδυασμένη μεταφορά" (Standard και Απλή για Εξατομικευμένα προϊόντα, όχι προϊόντα mi Reebok)

 

Για περισσότερες πληροφορίες για το κόστος μεταφοράς, παρακαλούμε πατήστε εδώ,"Ενότητα παράδοσης  στον Ιστότοπό μας. Το κόστος αυτό, εάν ισχύει, θα χρεώνεται χωριστά, ανά προϊόν και θα προστίθεται στο συνολικό ποσό της παραγγελίας.

 

2.9 Τρόποι εξόφλησης

Παρακαλούμε ελέγξτε τον Ιστότοπο για διαθέσιμουςτρόπους πληρωμής.

Η Reebok διατηρεί το δικαίωμα να διεξάγει ατομικό πιστωτικό έλεγχο για κάθε παραγγελία που σχετίζεται με την Reebok Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Ανάλογα με τα αποτελέσματα αυτού του ελέγχου, η Reebok διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί συγκεκριμένους τρόπους πληρωμής.

 

2.10 Τιμολόγηση

Όταν επιλέγουμε ή απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία, να εκδώσουμε ή να καταστήσουμε διαθέσιμο ένα τιμολόγιο, η Reebok διατηρεί το δικαίωμα να εκδίδει ή να διαθέτει ηλεκτρονικά τιμολόγια και συμφωνείτε με αυτή τη μορφή της έκδοσης του τιμολογίου.

2.11 Ειδικά στοιχεία των Εξατομικευμένων Προϊόντων 

Για να προσωποποιήσετε το Εξατομικευμένο σας Προϊόν και να του δώσετε τον δικό σας χαρακτήρα, μπορείτε να προσθέσετε το δικό σας κείμενο. Μπορείτε να προσθέσετε το όνομά σας, να επιλέξετε έναν παίκτη και έναν αριθμό ή να γίνετε όσο δημιουργικοί θέλετε. Παρακαλούμε να είστε κόσμιοι. Η Reebok διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρέσει μη κόσμια γλώσσα και χρήση ονομάτων άλλων μαρκών.  Λάβετε επίσης υπόψη σας ότι κάποιοι ειδικοί χαρακτήρες δεν υποστηρίζονται από το σύστημά μας. 

Σας παρακαλούμε θερμά να μην χρησιμοποιείτε, ανεβάζετε στο διαδίκτυο, υποβάλετε, αντιγράφετε ή δημοσιεύετε με άλλο τρόπο ονόματα, λέξεις ή φράσεις που ανήκουν στις παρακάτω κατηγορίες: 

1. Αποτελούν όνομα ή συμπεριλαμβάνουν όνομα προϊόντος, υπηρεσίας, εταιρίας, οργανισμού ή εκδήλωσης που ανήκει σε κάποιον άλλο.

2.  Αποτελούν όνομα ή συμπεριλαμβάνουν το όνομα ή ψευδώνυμο διάσημου προσώπου (εν ζωή ή όχι).

3. Παραβιάζουν ή ενδέχεται να παραβιάζουν εμπορικά σήματα τρίτων ή άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, ή/και

4.  Είναι απειλητικά, υποκινούν τη βία, είναι δυσφημιστικά, άσεμνα, ρατσιστικά, εμπρηστικά, πορνογραφικά ή κατά άλλο τρόπο παράνομα.

Η Reebok διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει οποιαδήποτε προσαρμογή, ονόματα, λέξεις ή φράσεις (ή συνδυασμούς αυτών), τα οποία εμπίπτουν σε κάποια από τις παραπάνω κατηγορίες ή που είναι άλλως μη αποδεκτά από την Reebok, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια.  Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα την ακύρωση της παραγγελίας σας. Επιπλέον, η Reebok θα δικαιούται να ζητήσει αποζημίωση αξίας ίσης με την αξία των Προϊόντων της συγκεκριμένης παραγγελίας.

 

Λάβετε υπόψη σας ότι με την παραγγελία σας για Εξατομικευμένα Προϊόντα:

α. Εκπροσωπείτε και εγγυάστε ότι οποιαδήποτε ονόματα, λέξεις και φράσεις χρησιμοποιείτε, ανεβάζετε στο διαδίκτυο, υποβάλετε, αντιγράφετε ή δημοσιοποιείτε με άλλο τρόπο για χρήση στο Εξατομικευμένο Προϊόν σας δεν εμπίπτουν σε κάποια από τις παραπάνω κατηγορίες.
 

β.Συμφωνείτε να αποζημιώσετε την Reebok και τις θυγατρικές αυτής εταιρίες και να εξαιρέσετε την Reebok και τις θυγατρικές της εταιρίες από την αποζημίωση για όλα τα έξοδα, δαπάνες, ζημίες, απώλειες ή ευθύνες που δημιούργησαν η Reebok ή οι θυγατρικές αυτής εταιρίες, ως αποτέλεσμα της χρήσης οποιαδήποτε ονομάτων, λέξεων ή φράσεων που χρησιμοποιήθηκαν, ανέβηκαν στο διαδίκτυο, υποβλήθηκαν, αντιγράφηκαν ή δημοσιοποιήθηκαν με άλλο τρόπο από εσάς (συμπεριλαμβανομένης της χρήσης του Εξατομικευμένου Προϊόντος σας).

γ. Παρέχετε στην Reebok και στις συνδεδεμένες με αυτήν εταιρίες, το μη αποκλειστικό, αμετάκλητα χωρίς πνευματικά δικαιώματα, σε παγκόσμιο επίπεδο, πλήρως υπο-εξουσιοδοτημένο δικαίωμα να χρησιμοποιήσει, αναπαραγάγει, γνωστοποιήσει και τροποποιήσει τα ονόματα, λέξεις ή φράσεις που υποβλήθηκαν από εσάς για την εκπλήρωση της παραγγελίας σας.

Στο βαθμό που η παραγγελία αφορά Εξατομικευμένα Προϊόντα, δεν θα έχετε καμία προθεσμία υπαναχώρησης, δικαίωμα ανάκλησης, δικαίωμα επιστροφής ή δικαίωμα καταγγελίας (Ενότητα 6:230p υπό f, του εδαφίου 1˚ του ολλανδικού Αστικού Κώδικα).

 

2.12 Παράδοση

Η Reebok θα παραδώσει στη διεύθυνση που έχετε υποδείξει εντός της Ελλάδας . Η Reebok δεν παραδίδει στο Άγιο Όρος, στη Ρόδο, στη Μύκονο, στη Σαντορίνη, στη Νάξο, στην Πάρο και στη Σκιάθο. Η Reebok μπορεί να παραδώσει μόνο σε διεύθυνση οικίας ή γραφείου ή, εάν έχετε επιλέξει να παραλάβετε τα Προϊόντα από κάποιο κατάστημα Reebok, στη διεύθυνση του σχετικού καταστήματος Reebok. Η Reebok θα σας το επιβεβαιώσει αυτό με email όταν σας ενημερώσει ότι τα προϊόντα είναι έτοιμα προς παραλαβή.

 

Οι παραδόσεις θα γίνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, οι οποίες δεν αποτελούν επίσημη αργία στη χώρα σας ή στην περιοχή στην οποία βρίσκεται η αποθήκη της Reebok. Ως εκ τούτου, παρακαλούμε να λάβετε υπόψη σας οποιεσδήποτε αργίες, συμπεριλαμβανόμενων τυχόν εθνικών, επαρχιακών ή/και τοπικών αργιών στη χώρα διαμονής σας και στην πόλη Rieste, της Γερμανίας (διεύθυνση της αποθήκης Reebok).  Λάβετε υπόψη σας ότι οι δημόσιες αργίες πιθανόν να διαφέρουν από χώρα σε χώρα και από έτος σε έτος. Σας συμβουλεύουμε να δείτε όλες τις αργίες  για να υπολογίσετε καλύτερα τους χρόνους παράδοσης.

 

Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τους χρόνους παράδοσης, παρακαλούμε να ελέγξετε τις προδιαγραφές για τους διάφορους τύπους της παράδοσης, όπως "παράδοση Express", "Βασική παράδοση", "Παράδοση Εξατομικευμένων Προϊόντων" και "Παράδοση Εξατομικευμένων Προϊόντων mi Reebok" κάνοντας κλικ εδώ στην ενότητα "Παράδοση" του Ιστότοπού μας. Σημειώστε ότι οι περίοδοι Παράδοσης είναι ενδεικτικοί και ως εκ τούτου δεν θεωρούνται αυστηρές προθεσμίες. Το γεγονός και μόνο ότι έχει ξεπεραστεί ένας χρόνος παράδοσης δεν σας παρέχει το δικαίωμα αποζημίωσης. Παρά το γεγονός αυτό, στην απίθανη περίπτωση καθυστέρησης μεταφοράς Express, η Reebok, κατά την κρίση της,  θα σας επιστρέψει ολόκληρο το κόστος της παράδοσης Express.

 

Λάβετε υπόψη σας ότι τα Εξατομικευμένα Προϊόντα έχουν διαφορετικούς χρόνους παράδοσης. Η προσθήκη κειμένου σε ένα προϊόν χρειάζεται κάποιο χρόνο. Αυτό σημαίνει ότι ολόκληρη η παραγγελία σας Βασικών Προϊόντων και Εξατομικευμένων Προϊόντων θα χρειαστεί περισσότερο χρόνο για να παραδοθεί. Θα θέλαμε να τονίσουμε, ωστόσο, ότι τα Εξατομικευμένα Προϊόντα mi Reebok θα παραδίδονται ξεχωριστά από τυχόν άλλα Προϊόντα που μπορεί να έχετε παραγγείλει και θα χρειάζονται περίπου 4/6 εβδομάδες για να παραδοθούν.  Για λεπτομερείς πληροφορίες, παρακαλούμε επιβεβαιώστε τον χρόνο παράδοσης στη χώρα σας πατώντας εδώ.

 

Η Reebok έχει το δικαίωμα, στο μέτρο που αυτό είναι εύλογα εφικτό, να παραδίδει τμηματικά τις παραγγελίες, ώστε να μπορείτε να λαμβάνετε τα Προϊόντα σας το συντομότερο δυνατό. Οι τμηματικές παραγγελίες δεν συμπεριλαμβάνουν κάποιο επιπρόσθετο κόστος. Ωστόσο, σε περίπτωση που εσείς ζητήσετε να σας παραδώσει τμηματικά η Reebok την παραγγελία σας, ενδέχεται η Reebok να σας χρεώσει για τα επιπλέον έξοδα αποστολής. Κάθε τμήμα παραγγελίας συνιστά ξεχωριστή σύμβαση πώλησης. Εάν η Reebok καθυστερήσει την παράδοση ενός τμήματος της παραγγελίας ή εάν τμήμα παραγγελίας είναι ελαττωματικό, αυτό δεν θα αποτελεί λόγο ακύρωσης της υπόλοιπης παραγγελίας σας.

 

Στην απίθανη περίπτωση που, μετά τη σύναψη της σύμβασης πώλησης, η Reebok δεν μπορεί πλέον να παραδώσει τα Προϊόντα σας και δεν είναι υπεύθυνη για το γεγονός αυτό, η Reebok θα έχει το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση πώλησης. Η Reebok θα σας ενημερώσει, φυσικά, το συντομότερο δυνατό και θα επιστρέψει τυχόν πληρωμές που έχουν γίνει.

 

2.13 Δικαίωμα υπαναχώρησης

 

Έχετε το δικαίωμα να υπαναχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών χωρίς να αναφέρετε τους λόγους.

 

Η προθεσμία υπαναχώρησης θα είναι δεκατέσσερις ημέρες από την ημερομηνία που εσείς ή τρίτο πρόσωπο, που έχει οριστεί από εσάς, το οποίο δεν είναι ο μεταφορέας, θα έχει/έχουν στην κατοχή του/τους τα προϊόντα ή (στην περίπτωση σύμβασης για πολλά προϊόντα, τα οποία έχετε παραγγείλει σε μια ενιαία παραγγελία και τα οποία παραδίδονται ξεχωριστά) την τελική παράδοση των τμηματικά παραδοθέντων προϊόντων ή (σε περίπτωση σύμβασης για την παράδοση ενός προϊόντος που αποτελείται από πολλαπλές τμηματικές παραδόσεις ή αντικείμενα) την τελευταία τμηματική παράδοση ή το τελευταίο αντικείμενο.

 

Για να ασκήσετε το δικαίωμα υπαναχώρησης θα πρέπει να μας ενημερώσετε (Reebok International Trading BV, υπόψιν Εξυπηρέτηση Πελατών Reebok, Τμήμα Απόσυρσης, Postbus 57, 6200 AB Maastricht, Ολλανδία) υποβάλλοντας μια σαφή δήλωση (πχ επιστολή που θα σταλεί με ταχυδρομείο, φαξ ή email) δηλώνοντας την απόφασή σας να υπαναχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση.
 Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το υπόδειγμα υπαναχώρησης, που θα βρείτε συνημμένο ως Παράρτημα 1 σε αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις, χωρίς αυτό να είναι υποχρεωτικό.  Μπορείτε επίσης να αποσύρετε την προσφορά σύναψης σύμβασης αγοράς μέσω διαδικτύου, συμπληρώνοντας τη δήλωση υπαναχώρησης που θα βρείτε στον Ιστότοπό μας στη διεύθυνση https://Reebok-group-gb.custhelp.com/app/ask. Εάν χρησιμοποιήσετε αυτή την επιλογή, θα επιβεβαιώσουμε την παραλαβή της δήλωσης υπαναχώρησής σας άμεσα, μέσω email.

 

Για να τηρήσετε την προθεσμία υπαναχώρησης θα πρέπει να μας ενημερώσετε για το γεγονός ότι ασκείτε το δικαίωμα υπαναχώρησης πριν από τη λήξη της προθεσμίας υπαναχώρησης.

 

Συνέπειες υπαναχώρησης

 

Εάν υπαναχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση, θα σας επιστρέψουμε όλο το ποσό που λάβαμε από εσάς, συμπεριλαμβανόμενου του κόστους παράδοσης (με την εξαίρεση των πρόσθετων επιβαρύνσεων που προκύπτουν από το γεγονός ότι έχετε επιλέξει μια διαφορετική μέθοδο παράδοσης, από τον οικονομικότερο βασικό τρόπο παράδοσης που εμείς προσφέρουμε), αμέσως και το αργότερο εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία θα έχουμε λάβει κοινοποίηση της ανάκλησης της παρούσας σύμβασης. Για την πληρωμή αυτή θα χρησιμοποιήσουμε την ίδια μέθοδο πληρωμής που χρησιμοποιήσατε για την αρχική συναλλαγή, εκτός αν κανονίσουμε μαζί σας μια διαφορετική μέθοδο. Δεν θα χρεωθείτε για αυτή την επιστροφή χρημάτων, κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες. Μπορεί να καθυστερήσουμε την επιστροφή των χρημάτων μέχρις ότου λάβουμε τα επιστρεφόμενα προϊόντα ή μέχρι να υποβληθεί απόδειξη ότι τα έχετε επιστρέψει, όποιο από τα δύο συμβεί νωρίτερα.

 

Θα αναλάβουμε εμείς το κόστος της επιστροφής των προϊόντων (δείτε παρακάτω, ενότητα 2.15).

 

Θα πρέπει να επιστρέψετε  τα προϊόντα αμέσως, αλλά σε κάθε περίπτωση το αργότερο εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία μας ενημερώσατε σχετικά με την απόσυρση από την παρούσα σύμβαση (Reebok International Trading BV, CDC Rieste, Hildesheimer Strasse 4-10 , 49597 Rieste, Γερμανία). Η  προθεσμία θα θεωρείται ότι έχει τηρηθεί  εάν στείλετε τα αγαθά πριν από τη λήξη της προθεσμίας των δεκατεσσάρων (14) ημερών.

 

Θα πρέπει να πληρώσετε μόνο για οποιαδήποτε μείωση της αξίας των εμπορευμάτων, εφόσον η μείωση της αξίας οφείλεται σε λανθασμένους χειρισμούς εκ μέρους σας, κατά την εξακρίβωση του είδους, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας των προϊόντων.

 

Εξαιρέσεις από το δικαίωμα υπαναχώρησης

 

Δεν έχετε το νομικό δικαίωμα υπαναχώρησης για συμβάσεις που αφορούν σε:

 

(α) παράδοση προϊόντων που κατασκευάζονται βάσει δικών σας προδιαγραφών ή τα οποία είναι ξεκάθαρα προσαρμοσμένα στις δικές σας ανάγκες, και/ή

(β) παράδοση προϊόντων που δεν είναι κατάλληλα προς επιστροφή για λόγους υγείας ή υγιεινής και από τα οποία αφαιρέθηκε σφραγίδα, μετά την παράδοσή τους.

 

- Τέλος όρων υπαναχώρησης - 

 

Ένας απλός (όχι όμως υποχρεωτικός) τρόπος άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης είναι να επιλέξετε μία από τις παρακάτω επιλογές:

 

  1. Συμπληρώστε τη φόρμα υπαναχώρησης στο Παράρτημα 1, σε αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις (ή συντάξτε κάποια άλλη ρητή δήλωση), προσθέστε την στη συσκευασία με την οποία επιστρέφετε τα προϊόντα μας (σε αντιστοιχία με τη σύμβαση από την οποία επιθυμείτε να υπαναχωρήσετε) και επιστρέψτε μας το πακέτο, σύμφωνα με την πολιτική επιστροφής, όπως αυτή αναφέρεται στην ενότητα 2.15.
  2. Συμπληρώστε τη φόρμα της εξυπηρέτησης πελατών, που θα βρείτε στο https://Reebok-group-de.custhelp.com/app/de/ask. Για να μπορέσουμε να επεξεργαστούμε την υπαναχώρησή σας, συμπληρώστε (1) το όνομά σας και (2) το επώνυμό σας, (3) επιλέξτε την κατηγορία "Παραγγελίες & Παράδοση", (4) εισάγετε "υπαναχώρηση" στη γραμμή θέματος και (5) επισυνάψτε σάρωση του συμπληρωμένου εντύπου υπαναχώρησης (δείτε Παράρτημα 1 των παρόντων Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων) ΚΑΙ/Ή εισάγετε στο πεδίο "ερώτηση" μια σαφή δήλωση ότι επιθυμείτε να υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση, για παράδειγμα, γράφοντας «Εγώ/Εμείς* γνωστοποιούμε με την παρούσα επιστολή ότι Υπαναχωρώ/ούμε από τη σύμβαση Μου/Μας πώλησης των ακόλουθων προϊόντων: [<< Για να μπορέσουμε να προωθήσουμε την υπαναχώρηση, παρακαλούμε υποδείξτε: (i) τα σχετικά προϊόντα, (ii) την παραγγελία, (iii) την ημερομηνία παραγγελίας και (iv) το πότε λάβατε τα προϊόντα <<] «Εάν χρησιμοποιήσετε αυτή την επιλογή, θα επιβεβαιώσουμε την παραλαβή της υπαναχώρησής σας αμέσως μέσω e-mail.
  3. Συμπληρώστε το έντυπο υπαναχώρησης στο Παράρτημα 1 σε αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις (ή συντάξτε άλλη ρητή δήλωση) και στείλτε το ταχυδρομικώς στην Reebok International Trading BV, υπόψιν Εξυπηρέτηση Πελατών Reebok, Τμήμα Ακύρωσης, Postbus 57, 6200 AB Maastricht, Ολλανδία.

 

2.14 Εγγύηση εκούσιας επιστροφής, επιπροσθέτως του νόμιμου δικαιώματος υπαναχώρησής σας

 

Η Reebok σας παρέχει την ακόλουθη εγγύηση εκούσιας επιστροφής (" Εγγύηση Εκούσιας Επιστροφής "):

 

Αυτή η εγγύηση εκούσιας επιστροφής δεν επηρεάζει τα νόμιμα δικαιώματά σας (ειδικά το νομικό δικαίωμα υπαναχώρησης σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις και τα νόμιμα δικαιώματά που προκύπτουν από την εγγύησή σας). Αυτό σημαίνει ότι εκτός από το νόμιμα κατοχυρωμένο δικαίωμα υπαναχώρησής σας, η Reebok, σας προσφέρει αυτή την εκούσια επιστροφή εγγύησης (σύμφωνα με τις ακόλουθες διατάξεις) ως ένα συμβατικό δικαίωμα επιστροφής για ένα βασικό προϊόν που έχετε παραγγείλει. Αυτή η εκούσια επιστροφή εγγύησης δεν επηρεάζει τα νόμιμα δικαιώματά σας με οποιονδήποτε τρόπο.

 

Αν δεν είστε απολύτως ικανοποιημένοι με το Βασικό Προϊόν σας, έχετε το δικαίωμα (συμπληρωματικά και κατά παρέκκλιση του νόμιμου δικαιώματος υπαναχώρησης που περιγράφεται παραπάνω) να υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση πώλησης. Με άλλα λόγια, έχετε το δικαίωμα να επιστρέψετε το Βασικό Προϊόν, όπως περιγράφεται παρακάτω, και εμείς θα διασφαλίσουμε ότι θα λάβετε επιστροφή των χρημάτων σας (όπως περιγράφεται παρακάτω). Απλώς ακολουθείστε τις οδηγίες, όπως αυτές περιγράφονται στην ακόλουθη ενότητα:

 

Με την επιφύλαξη των διατάξεων των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων, μπορείτε να επιστρέψετε το Βασικό Προϊόν που παραλάβατε εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών ("Περίοδος Επιστροφής") από την ημέρα που θα λάβετε το Βασικό Προϊόν, χωρίς να προσδιορίζετε τον λόγο. Προκειμένου να τηρηθεί η προθεσμία, θα πρέπει να μας επιστρέψετε το βασικό προϊόν πριν από τη λήξη της προθεσμίας και με τον τρόπο που περιγράφεται παρακάτω, στις οδηγίες επιστροφής σύμφωνα με την Ενότητα 2.15 των παρόντων Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων.

 

Αν το επιστραφέν φθάσει μετά τη λήξη της προθεσμίας ή το Βασικό προϊόν έχει χρησιμοποιηθεί ή καταστραφεί πέραν της κανονικής χρήσης ή δεν έχει επιστραφεί στην αρχική συσκευασία του, η Reebok διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει την επιστροφή και δεν θα δώσει καμία αποζημίωση στο πλαίσιο της παρούσας Εγγύησης Εκούσιας Επιστροφής. Επιστροφές ειδών ένδυσης μπορούν να γίνουν αποδεκτές μόνο εάν δεν έχει αφαιρεθεί η ετικέτα (όλα τα προαναφερθέντα δεν επηρεάζουν τα νόμιμα δικαιώματά σας, όπως περιγράφεται παραπάνω, ιδίως δικαιώματα εγγύησης, και το δικαίωμα υπαναχώρησης).

 

Κατά την επιστροφή του Βασικού Προϊόντος, παρακαλούμε ακολουθήστε τις οδηγίες στο έντυπο της συσκευασίας σας (δείτε τις οδηγίες επιστροφής στην ενότητα 2.15 αυτών των όρων αγοράς). Όλα τα πακέτα που επιστρέφονται πρέπει να αποστέλλονται χρησιμοποιώντας το έντυπο επιστροφής από τον μεταφορέα ή χρησιμοποιώντας κάποια άλλη μορφή ανιχνεύσιμης αποστολής.

Η επιστροφή των Βασικών Προϊόντων γίνεται με ευθύνη της Reebok και με έξοδα της Reebok, εφόσον πρόκειται για λογικά έξοδα και εφόσον οι εν λόγω επιστροφές γίνονται σύμφωνα με την ενότητα 2.15. Οι επιστροφές που δεν γίνονται σύμφωνα με την ενότητα 2.15 θα γίνονται με τη δική σας ευθύνη και το κόστος θα επιβαρύνει εσάς. Τα Βασικά Προϊόντα, αχρησιμοποίητα, ολόκληρα και στην αρχική τους συσκευασία, όσο αυτό είναι ευλόγως δυνατό, πρέπει να επιστρέφονται στην:

 

Reebok International Trading B.V.

CDC Rieste

Hildesheimer Strasse 4-10

49597 Rieste

Γερμανία

 

Για όλες τις έγκυρες επιστροφές που γίνονται σύμφωνα με τους εν λόγω Όρους και Προϋποθέσεις, η Reebok θα επιστρέφει το κόστος της αγοράς και τα έξοδα αποστολής (σε περίπτωση επιστροφής ολόκληρων παραγγελιών) που λάβαμε από εσάς εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την παραλαβή του Βασικού Προϊόντος.

 

Το χρονικό διάστημα που το επιστραφέν προϊόν μεταφέρεται είναι πέρα από τον έλεγχό μας, παρότι εμείς προωθούμε την επιστροφή σας άμεσα. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να επιτρέψετε μια περίοδο επεξεργασίας τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών - για να λάβουμε και να προωθήσουμε την επιστροφή σας. Αν και η Reebok επιστρέφει συνήθως τα χρήματα μέσα σε περίπου δύο (2) ημέρες μετά την προώθηση μιας επιστροφής, μπορεί να χρειαστεί επιπλέον χρόνος σε μια τράπεζα ή εταιρία πιστωτικών καρτών για να επεξεργαστεί ένα ποσό επιστροφής και για να φτάσει το ποσό αυτό σε έναν λογαριασμό. Όταν θα έχουμε λάβει και προωθήσει το/τα Βασικό/α Προϊόν/τα, θα σας ενημερώσουμε μέσω email. Θα σας επιστρέψουμε ολόκληρη την αξία του/των Βασικού/ών Προϊόντος/των. Οι επιστροφές θα γίνονται με τον ίδιο τρόπο πληρωμής που χρησιμοποιήθηκε για την αρχική αγορά.

 

Παρακαλούμε, λάβετε υπόψη σας ότι ισχύουν ειδικές διατάξεις για τα Εξατομικευμένα Προϊόντα, καθώς αυτά έχουν σχεδιαστεί ειδικά για εσάς.  Αυτό σημαίνει ότι (χωρίς αυτό να επηρεάζει τα νόμιμα δικαιώματά σας) δεν μπορούμε να δεχτούμε επιστροφή αυτών σύμφωνα με την Εγγύηση Εκούσιων Επιστροφών, εκτός αν έχουν κατασκευαστικά ελαττώματα . Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με την επιστροφή των εξατομικευμένων προϊόντων που αγοράστηκαν από τον Ιστότοπο της Reebok, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο 00800-16122030385 ή στείλτε email στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών μας. Για ερωτήσεις σχετικά με εξατομικευμένα προϊόντα που αγοράσατε σε ένα από τα καταστήματά μας, παρακαλούμε επικοινωνήστε απευθείας με το κατάστημα απ' όπου αγοράσατε το προϊόν. Μπορείτε να βρείτε το τηλέφωνο στην απόδειξη αγοράς σας.

 

2.15 Οδηγίες επιστροφής για Βασικά Προϊόντα:

Για να επιστρέψετε ένα Βασικό Προϊόν παρακαλούμε ακολουθήστε τις οδηγίες που αναγράφονται στην ενότητα "Επιστροφές", στις Συχνές Ερωτήσεις, στην Ιστοσελίδα μας.  

2.16 Επιστροφή σχετική με Εξατομικευμένα Προϊόντα

Όπως εξηγείται παραπάνω, δεδομένου ότι τα Εξατομικευμένα Προϊόντα (συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων mi Reebok) δημιουργούνται αποκλειστικά για εσάς, δεν δεχόμαστε επιστροφές Εξατομικευμένων Προϊόντων παρά μόνο για κατασκευαστικές ατέλειες.
 Αν το Εξατομικευμένο Προϊόν σας έχει κάποιο ελάττωμα, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για οδηγίες επιστροφής στο  00800-16122030385* ή στείλτε e-mailστην ομάδα Εξυπηρέτησης Πελατών μας.

2.17 Πολιτική αλλαγών

Η Reebok δεν ανταλλάσσει Προϊόντα. Εάν θέλετε να αλλάξετε ένα Προϊόν, θα χρειαστεί να επιστρέψετε το προϊόν που αγοράσατε και να κάνετε νέα παραγγελία. Επιστροφή του ποσού αγοράς είναι δυνατή μόνο όταν η επιστροφή γίνεται σύμφωνα με την πολιτική επιστροφών μας.

2.18 Κατεστραμμένα ή ελαττωματικά Προϊόντα

Για την Reebok, η ποιότητα είναι ύψιστης σημασίας.  Ελέγχουμε προσεκτικά όλα τα προϊόντα μας σε πραγματικές συνθήκες για να διασφαλίσουμε ότι μπορούν να ανταποκριθούν πλήρως στο σκοπό για τον οποίο έχουν σχεδιαστεί. Είναι εξαιρετικά σπάνιο για τα Προϊόντα μας να είναι κατεστραμμένα ή ελαττωματικά. Η Reebok έχει νομική υποχρέωση να διασφαλίζει ότι τα Προϊόντα της είναι σύμφωνα με τη σύμβαση αγοράς.

 

Τα επιστραφέντα Προϊόντα επιθεωρούνται από το Τμήμα Διασφάλισης Ποιότητας της Reebok και το ποσό αγοράς τους επιστρέφεται εάν η ζημια είναι το αποτέλεσμα κατασκευαστικού ελαττώματος ή απόκλισης από τις εργοστασιακές προδιαγραφές. Δεσμευόμαστε για την επιστροφή ολόκληρου του ποσού αγοράς τυχόν ελαττωματικών Προϊόντων.

 

Εάν το πρόβλημα οφείλεται σε άλλη αιτία, εκτός από την ποιότητα των υλικών ή τη διαδικασία συναρμολόγησης, το βασικό προϊόν θα σας επιστραφεί. Δεν γίνονται επιστροφές για Προϊόντα:

 

§  Που αποκτήθηκαν από άλλη πηγή εκτός του Ιστοτόπου της Reebok.

§  Κατεστραμμένα από κακή χρήση ή αμέλεια (έκθεση σε χημικά, καυστικές ουσίες, ανοικτή φλόγα, υψηλές θερμοκρασίες, αιχμηρά αντικείμενα κλπ).

§  Κατεστραμμένα από λάθος χρήση ή δραστηριότητες που δεν συνάδουν με τον σκοπό τους (χρήση αθλητικών παπουτσιών για τρέξιμο ως παπούτσια άθλησης σε γήπεδο ή παπούτσια πεζοπορίας ως παπούτσια εργασίας κλπ.)

 

Παρακαλούμε λάβετε υπόψη σας ότι η αναμενόμενη διάρκεια ζωής οποιουδήποτε Προϊόντος Reebok εξαρτάται από το άτομο που χρησιμοποιεί το Προϊόν, τις συνθήκες χρήσης και τις χαρακτηριστικές ενδυματολογικές συνήθειες του χρήστη. Προϊόντα Reebok που έχουν καταστραφεί από φυσιολογική φθορά ή που έχουν υπερβεί τον εύλογο χρόνο ζωής του κάθε Προϊόντος δεν αντικαθίστανται.

 

Η ομάδα της Εξυπηρέτησης Πελατών μας βρίσκεται στη διάθεσή σας. Παρακαλούμε μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για τυχόν ερωτήσεις και σχόλια. Τηλεφωνήστε μας στο  00800-16122030385* ή στείλτε μας  e-mail.

 

 

3. ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους Όρους και Προϋποθέσεις για τη χρήση των Ιστοσελίδων της Reebok («Χρήση των Όρων και Προϋποθέσεων Ιστοτόπου") πριν χρησιμοποιήσετε τον Ιστότοπο και οποιοδήποτε περιεχόμενο Reebok στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό των Facebook και Twitter (μαζί: Ο «Ιστότοπος»). Οι Όροι και οι Προϋποθέσεις Χρήσης του Ιστότοπου ισχύουν για όλες τις επισκέψεις και χρήσεις του Ιστότοπου, καθώς και για το Περιεχόμενο (όπως ορίζεται παρακάτω), όσων αφορά πληροφορίες, προτάσεις, προϊόντα και υπηρεσίες που παρέχονται σε εσάς στον ή μέσω του Ιστότοπου. Έχοντας πρόσβαση σε και χρησιμοποιώντας τον Ιστότοπο, συγκατατίθεστε στους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης του Ιστότοπου στο σύνολό τους, όπως και σε οποιοδήποτε άλλο νόμο ή κανονισμό που ισχύει για τον Ιστόποτο και το Διαδίκτυο. Εάν δεν συμφωνείτε με αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης του Ιστότοπου, παρακαλούμε αποχωρίστε αμέσως από αυτόν.

3.1 Περιεχόμενο του Ιστότοπου

Όλο το περιεχόμενο που εμφανίζεται ή παρουσιάζεται στον Ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιοριζόμενων σε αυτά, λογοτύπων, εικονιδίων, εμπορικών σημάτων, κειμένων, γραφικών, φωτογραφιών, εικόνων, κινούμενων εικόνων, ήχου, εικονογραφήσεων και λογισμικού ("Περιεχόμενο"), ανήκει στην Reebok AG, στις θυγατρικές της εταιρίες, τους δικαιοπαρόχους ή τους προμηθευτές του περιεχομένου της. Όλα τα στοιχεία του Ιστότοπου, συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιοριζόμενων στον γενικό σχεδιασμό και το περιεχόμενό του, ενδέχεται να προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα, ηθικά δικαιώματα, δικαιώματα βάσεων δεδομένων, σήματα κατατεθέντα και άλλους νόμους σχετικούς με τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Εκτός από ό,τι ρητά επιτρέπεται στο πλαίσιο αυτής ή άλλης συμφωνίας με την Reebok, κανένα τμήμα ή στοιχείο του Ιστότοπου ή του Περιεχομένου του δεν μπορεί να αντιγραφεί ή να αναμεταδοθεί μέσω οποιωνδήποτε μέσων. Ο Ιστότοπος, το Περιεχόμενό του και όλα τα σχετικά δικαιώματα θα παραμένουν αποκλειστική ιδιοκτησία της Reebok AG, των θυγατρικών της εταιριών ή των δικαιοπαρόχων της, εκτός εάν συμφωνηθεί ρητά κάτι διαφορετικό. Με την επιφύλαξη παντός σχετικού δικαιώματος.

3.2

Τα πνευματικά δικαιώματα σε όλο το Περιεχόμενο είναι και παραμένουν ιδιοκτησία της Reebok AG, των θυγατρικών της εταιριών ή των δικαιοπαρόχων της, κατά περίπτωση. Εκτός των περιπτώσεων που μπορεί να ορίζεται διαφορετικά σε συγκεκριμένα έγγραφα εντός του Ιστότοπου, έχετε την εξουσιοδότηση να βλέπετε, να παίζετε, να εκτυπώνετε και να κατεβάζετε το Περιεχόμενο που βρίσκεται στον Ιστότοπο μόνο για προσωπικούς, ενημερωτικούς και μη εμπορικούς σκοπούς. Απαγορεύεται να τροποποιήσετε οποιοδήποτε από τα υλικά και δεν επιτρέπεται η αντιγραφή, διανομή, μετάδοση, προβολή, εκτέλεση, αναπαραγωγή, δημοσίευση, αδειοδότηση, δημιουργία παράγωγων έργων, μεταφορά ή πώληση οποιουδήποτε Περιεχομένου. Δεν μπορείτε να επαναχρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε περιεχόμενο χωρίς πρώτα να λάβετε έγκριση από την Reebok. Για τους σκοπούς των παρόντων όρων, απαγορεύεται η χρήση οποιουδήποτε τέτοιου Περιεχομένου σε οποιοδήποτε άλλη Ιστοσελίδα ή περιβάλλον δικτύου υπολογιστών. Δεν επιτρέπεται να αφαιρέσετε οποιαδήποτε πνευματικά δικαιώματα, εμπορικό σήμα ή άλλες πληροφορίες ιδιοκτησίας από το Περιεχόμενο που βρίσκεται στον Ιστότοπο.

Σε περίπτωση που κατεβάζετε λογισμικό (συμπεριλαμβανόμενων αλλά μη περιοριζόμενων σε προφυλάξεις οθόνης, εφαρμογές έξυπνων τηλεφώνων, εικόνες, βίντεο και ταπετσαρίες) από τον Ιστότοπο, χορηγείται άδεια σε σας από την Reebok για το λογισμικό, συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε αρχείων, εικόνων που ενσωματώνονται ή που παράγονται από το λογισμικό, καθώς και για τα δεδομένα που συνοδεύουν το λογισμικό (συλλογικά, το "Λογισμικό"). Η άδεια αυτή της Reebok δεν αποτελεί μεταβίβαση τίτλου στο Λογισμικό σε εσάς.
 Το μέσο στο οποίο έχει καταγραφεί το Λογισμικό σας ανήκει, αλλά η Reebok διατηρεί πλήρη και ολοκληρωμένη ιδιοκτησία του Λογισμικού και όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που πηγάζουν από αυτό. Δεν επιτρέπεται η αναδιανομή, πώληση, ανακατασκευή, αποσυμπίληση, αποσυναρμολόγηση ή η κατ' άλλο τρόπο μετατροπή του Λογισμικού σε μια μορφή αναγνώσιμη από τον άνθρωπο.

Όλα τα εμπορικά σήματα, σήματα υπηρεσιών, λογότυπα και εμπορικά ονόματα που εμφανίζονται στα προϊόντα του Reebok Group, στη συσκευασία των προϊόντων ή/και στον Ιστότοπο, είτε είναι κατοχυρωμένα είτε όχι (συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιοριζόμενων σε αυτά: το λεκτικό σήμα "Reebok", "το λογότυπο 3-Bars","το λογότυπο Trefoil","το Globe","το σήμα 3-Stripes") (τα "Εμπορικά Σήματα'') παραμένουν στην αποκλειστική ιδιοκτησία της Reebok AG, των θυγατρικών της εταιριών ή των δικαιοπαρόχων της (ανάλογα με την περίπτωση) και προστατεύονται από τους ισχύοντες νόμους περί σημάτων και συνθηκών. Δεν επιτρέπεται η χρήση, αντιγραφή, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, μεταφόρτωση, δημοσίευση, μετάδοση, διανομή, ή τροποποίηση οποιουδήποτε από τα Εμπορικά Σήματα με οποιοδήποτε τρόπο, συμπεριλαμβανομένης της διαφήμισης ή προώθησης μέσα από τη διανομή του υλικού του Ιστότοπου, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της Reebok. Η χρήση οποιουδήποτε από τα Εμπορικά Σήματα, για οποιονδήποτε άλλο Ιστότοπο ή περιβάλλον δικτύου υπολογιστών, για παράδειγμα, η αποθήκευση ή αναπαραγωγή (μέρους) του Ιστότοπου σε οποιαδήποτε εξωτερική Σελίδα στο διαδίκτυο ή η δημιουργία συνδέσμων, υπερκειμένων, συνδέσεων ή βαθιών συνδέσμων μεταξύ του Ιστότοπου και οποιωνδήποτε άλλων ιστοσελίδων στο διαδίκτυο, απαγορεύεται χωρίς τη ρητή γραπτή συγκατάθεση της Reebok.

3.3 Δήλωση περί εγγυήσεων

Ο Ιστότοπος και το Περιεχόμενο διατίθενται δωρεάν και παρέχονται "ως έχουν" και χωρίς κανενός είδους εγγυήσεις. Οι πληροφορίες στον Ιστότοπο αποτελούν γενική ενημέρωση και μόνο και δεν έχουν συμβουλευτικό χαρακτήρα.

Η Reebok δεν εκπροσωπεί ούτε εγγυάται ότι οι πληροφορίες ή/και οι παροχές που περιέχονται στον Ιστότοπο είναι ακριβείς, πλήρεις ή επίκαιρες, ή ότι ο Ιστότοπος ή ο διακομιστής που καθιστά διαθέσιμο τον Ιστότοπο δεν περιέχει ιούς ή άλλα επιζήμια στοιχεία.
 Επιπλέον, η Reebok δεν θα παρέχει συγκεκριμένες υποδομές πληροφορικής ή συνδεσιμότητας. Συνεπώς, η Reebok δεν μπορεί να αντιπροσωπεύει ή να εγγυάται ότι ο Ιστότοπος θα λειτουργεί αδιάλειπτα ή δεν θα περιέχει σφάλματα. Η Reebok δεν εγγυάται ούτε υπόσχεται ότι το Περιεχόμενο του Ιστότοπου είναι ορθό, ακριβές, επαρκές, χρήσιμο, επίκαιρο, αξιόπιστο ή κάτι άλλο, σε κάθε περίπτωση και στον μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

3.4 Περιορισμός αξιοπιστίας

Η χρήση του Ιστότοπου γίνεται με δική σας ευθύνη. Ούτε η Reebok, ούτε οποιοσδήποτε από τους υπαλλήλους, τα στελέχη, τους διευθυντές ή κάποιος από τους συνεργάτες της ή άλλο μέρος που εμπλέκεται στη δημιουργία, παραγωγή ή παράδοση του Ιστότοπου θα είναι υπεύθυνος για οποιεσδήποτε άμεσες, έμμεσες, ειδικές, επακόλουθες ή άλλες ζημίες που προκύπτουν από τη χρήση της ή την ανικανότητα να χρησιμοποιήσει το Περιεχόμενο του Ιστότοπου, συμπεριλαμβανομένων των ζημιών που προκαλούνται από ιούς ή ανακρίβειες ή ατέλειες των Πληροφοριών που βρίσκονται στον Ιστότοπο ή την απόδοση των προϊόντων ή κάτι άλλο που προκύπτει σε σχέση με τους Όρους και τις Προϋποθέσεις Χρήσης του Ιστότοπου, ακόμη και αν η Reebok έχει ενημερωθεί για την πιθανότητα τέτοιων ζημιών.

3.5 Σύνδεσμοι προς τρίτα μέρη

Για την εξυπηρέτησή σας και για τη βελτίωση της χρήσης του Ιστότοπου, μπορεί να παρέχονται κατά διαστήματα σύνδεσμοι που οδηγούν σε Ιστοσελίδες που ελέγχονται από τρίτους.  Αυτοί οι σύνδεσμοι σας μεταφέρουν μακριά από την υπηρεσία της Reebok και από τον Ιστότοπο και βρίσκονται πέρα από τον έλεγχο της Reebok. Αυτό συμπεριλαμβάνει συνδέσμους συνεργατών που μπορεί να χρησιμοποιούν τα Σήματα Κατατεθέντα της Reebok ως μέρος μιας συμφωνίας συνεργασίας. Οι Ιστοσελίδες με τις οποίες μπορείτε να συνδεθείτε έχουν τους δικούς τους ξεχωριστούς όρους και προϋποθέσεις, καθώς και πολιτική προστασίας απορρήτου. Η Reebok δεν ευθύνεται και δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για το περιεχόμενο και τις δραστηριότητες αυτών των Ιστοσελίδων. Συνεπώς, επισκέπτεστε/έχετε πρόσβαση σε αυτές τις Ιστοσελίδες, αποκλειστικά με δική σας ευθύνη.

Παρακαλούμε λάβετε υπόψη σας ότι οι άλλες Ιστοσελίδες μπορεί να στέλνουν τα δικά τους cookies στους χρήστες, να συλλέγουν στοιχεία ή να ζητούν προσωπικά στοιχεία και, ως εκ τούτου, σας συμβουλεύουμε να ελέγξετε τους όρους χρήσης ή/και τις πολιτικές προστασίας απορρήτου σε αυτές τις ιστοσελίδες πριν από τη χρήση τους.

3.6 Κακή χρήση του Ιστότοπου

Απαγορεύεται η χρήση του Ιστότοπου για τη δημοσίευση ή μετάδοση οποιουδήποτε Περιεχομένου Παραγόμενου από Χρήστη (όπως ορίζεται παρακάτω), το οποίο παραβιάζει ή ενδέχεται να παραβιάζει πνευματικά δικαιώματα τρίτων ή το οποίο είναι απειλητικό, ψευδές, παραπλανητικό, εμπρηστικό, δυσφημιστικό, προσβάλλει την ιδιωτική ζωή, είναι άσεμνο, πορνογραφικό, υβριστικό, ρατσιστικό, παράνομο ή το οποίο θα μπορούσε να συνιστά ή να ενθαρρύνει συμπεριφορά που θα μπορούσε να θεωρηθεί ποινικό αδίκημα, παραβιάζει τα δικαιώματα οποιουδήποτε συμβαλλόμενου μέρους ή που μπορεί κατ' άλλο τρόπο να δημιουργήσει αστική ευθύνη ή να παραβιάσει οποιονδήποτε νόμο. Η Reebok μπορεί να αρνηθεί την πρόσβαση στον Ιστότοπο ανά πάσα στιγμή, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, και η οποία θα περιλαμβάνει περιπτώσεις όπου η Reebok πιστεύει ότι η χρήση του Ιστότοπου παραβιάζει οποιονδήποτε από αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης του Ιστότοπου ή/και τους ισχύοντες νόμους.

Απαγορεύεται επίσης η χρήση του Ιστότοπου για διαφήμιση ή για οποιοδήποτε εμπορικό σκοπό.

3.7 Περιεχόμενο παραγόμενο από χρήστες.

Όλες οι απόψεις, παρατηρήσεις, σχόλια, σχεδίαση, γραφικά, φωτογραφίες, σύνδεσμοι, ερωτήσεις, προτάσεις, πληροφορίες, βίντεο και άλλα υλικά που εσείς ή άλλοι χρήστες του Ιστότοπου ανεβάζετε στον Ιστότοπο ή μεταδίδετε μέσα από τον Ιστότοπο ("Περιεχόμενο Παραγόμενο από Χρήστες") θα θεωρείται μη εμπιστευτικό και μη ιδιόκτητο. Κατά συνέπεια, η Reebok θα έχει το μη αποκλειστικό, χωρίς πνευματικά δικαιώματα, δικαίωμα να χρησιμοποιεί, αντιγράφει, διανέμει και αποκαλύπτει σε τρίτους οποιοδήποτε Περιεχόμενο Παραγόμενο από Χρήστες για οποιονδήποτε σκοπό, σε οποιοδήποτε μέσο και σε όλο τον κόσμο (επιχορήγηση αδείας). Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι η Reebok ενεργεί μόνο ως παθητικό μέσο για τη διανομή του Περιεχομένου Παραγόμενου από Χρήστες και δεν φέρει καμία ευθύνη προς εσάς ή οποιοδήποτε τρίτο μέρος για το περιεχόμενο ή την ακρίβεια του Περιεχομένου Παραγόμενου από Χρήστες. Η Reebok δεν θα παρακολουθεί συνεχώς το Περιεχόμενο Παραγόμενο από Χρήστες το οποίο δημοσιεύσατε ή μοιράζεται ανάμεσα στους χρήστες, ούτε θα έχει η Reebok την υποχρέωση να το πράξει. Χωρίς να περιορίζεται η γενικότητα των προαναφερθέντων, αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι τυχόν παρατηρήσεις, απόψεις, σχόλια, προτάσεις και άλλες πληροφορίες που εκφράζονται από ή περιλαμβάνονται στο Περιεχόμενο Παραγόμενο από Χρήστες δεν αντιπροσωπεύουν απαραίτητα τις απόψεις της Reebok. Οποιαδήποτε χρήση από εσάς του Περιεχομένου Παραγόμενου από Χρήστες γίνεται αποκλειστικά με τη δική σας ευθύνη. Δηλώνετε και εγγυάστε ότι οποιοδήποτε Περιεχόμενο Παραγόμενο από Χρήστες δημοσιεύεται ή μεταδίδεται από εσάς είναι πρωτότυπο και δεν αντιγράφει το έργο οποιουδήποτε τρίτου ή παραβιάζει με άλλο τρόπο τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε τρίτου, τα δικαιώματα απορρήτου ή τα δικαιώματα προσωπικότητας και δεν περιέχει καμία δυσφημιστική ή μειωτική δήλωση. Επίσης, δηλώνετε και εγγυάστε ότι έχετε τη δυνατότητα να χορηγήσετε την άδεια, όπως προβλέπεται στην παρούσα παράγραφο. Συμφωνείτε να αποζημιώσετε την Reebok και τις θυγατρικές αυτής εταιρίες για όλα τα έξοδα, δαπάνες, ζημίες, απώλειες ή υποχρεώσεις που η Reebok ή οι θυγατρικές της εταιρίες υπέστησαν ή ζημιώθηκαν, και οι οποίες συνδέονται με οποιοδήποτε Περιεχόμενο Παραγόμενο από Χρήστες που δημοσιεύεται ή μεταβιβάζεται από εσάς ή από άλλη χρήση του Ιστότοπου.

Η Reebok διατηρεί το δικαίωμα κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια να εμποδίσει ή να αφαιρέσει (εν όλω ή εν μέρει) οποιοδήποτε Περιεχόμενο Παραγόμενο από Χρήστες δημοσιεύεται ή μεταδίδεται από εσάς και το οποίο η Reebok πιστεύει ότι δεν είναι σύμφωνο με αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης του Ιστότοπου (συμπεριλαμβανομένων υλικών που παραβιάζουν ή μπορεί να παραβιάζουν πνευματικά δικαιώματα τρίτων, δικαιώματα απορρήτου ή δικαιώματα προσωπικότητας), ή είναι κατ' άλλο τρόπο μη αποδεκτό από την Reebok.

Συμφωνείτε να ενημερώσετε την Reebok αμέσως και γραπτώς (για λεπτομέρειες επικοινωνίας δείτε παρακάτω "Πώς Να Επικοινωνήσετε Μαζί Μας") για οποιοδήποτε Περιεχόμενο Παραγόμενο από Χρήστες (ή άλλο Περιεχόμενο), το οποίο παραβιάζει τους Όρους και τις Προϋποθέσεις χρήσης του Ιστότοπου. Συμφωνείτε να παρέχετε στην Reebok επαρκείς πληροφορίες ώστε η Reebok να μπορεί να διερευνήσει κατά πόσον τέτοιο Περιεχόμενο Παραγόμενο από Χρήστες (ή άλλο Περιεχόμενο) παραβιάζει τους Όρους και τις Προϋποθέσεις Χρήσης του Ιστότοπου. Η Reebok συμφωνεί να καταβάλλει καλόπιστες προσπάθειες για τη διερεύνηση τέτοιων καταγγελιών και θα το κάνει κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια. Ωστόσο, η Reebok δεν εγγυάται και ότι θα μπλοκάρει ή θα αφαιρεί (εν όλω ή εν μέρει) τέτοιο Περιεχόμενο Παραγόμενο από Χρήστες ή άλλο Περιεχόμενο.

3.8 Ανεπίκλητες ιδέες

Πολιτική της Reebok παραμένει η μη αναθεώρηση ή αποδοχή οποιασδήποτε υποβληθείσας μη ζητηθείσας ιδέας, εφεύρεσης, σχεδίου ή/και άλλων υλικών που σχετίζονται με την επιχείρηση Reebok (συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό υποδημάτων, ενδυμάτων, αθλητικών ειδών και υπηρεσιών) είτε αποτελείται από κείμενα, εικόνες, ήχους, λογισμικό, πληροφορίες ή κάτι άλλο (τα "Υλικά"), από πρόσωπα ξένα προς την Reebok. Δεν θα πρέπει συνεπώς να ανεβάζετε οποιαδήποτε Υλικά στην Ιστοσελίδα ή να τα στέλνετε στην Reebok με email ή με άλλο τρόπο.

 

4. ΔΙΑΦΟΡΑ

 

4.1 Πώς μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας;

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή σχόλια για τον Ιστότοπο ή τους Όρους και τις Προϋποθέσεις της Reebok ή στην απίθανη περίπτωση που θέλετε να υποβάλετε κάποιο παράπονο, παρακαλούμε μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με την Εξυπηρέτηση Πελατών μας πατώντας εδώ.

Εναλλακτικά, εάν προτιμάτε να μας τηλεφωνήσετε, παρακαλούμε καλέστε μας στο 00800-16122030385 (δωρεάν γραμμή).

Τέλος, μπορείτε επίσης να μας γράψετε, στην ακόλουθη διεύθυνση:

Εξυπηρέτηση Πελατών Reebok 

Postbus 57

6200 AB Maastricht

Ολλανδία

 

4.2 Προτεραιότητες

Σε περίπτωση αντίφασης μεταξύ των Όρων και Προϋποθέσεων Reebok και οποιουδήποτε περιεχομένου σε άλλα μέρη του Ιστότοπου ή σε συνδέσμους, υπερισχύουν οι Όροι και Προϋποθέσεις Reebok που περιέχονται στο παρόν έγγραφο.

 

4.3 Τροποποιήσεις στους Όρους και Προϋποθέσεις Reebok

Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε τους Όρους και Προϋποθέσεις Reebok, οποιαδήποτε στιγμή.

Η χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου, καθώς και οποιαδήποτε συμφωνία αγοράς που εκτελείται ανάμεσα εσάς και εμάς, θα υπόκεινται στην έκδοση των Όρων και Προϋποθέσεων Reebok που ισχύουν κατά τη στιγμή που θα κάνετε την παραγγελία μέσω αυτού του Ιστότοπου ή την ημέρα που θα περιηγηθείτε σε αυτόν τον Ιστότοπο (κατά περίπτωση).

Παρακαλούμε ελέγχετε κατά διαστήματα τους Όρους και τις Προϋποθέσεις Reebok για τυχόν αλλαγές.

 

4.4 Προστασία δεδομένων

Η Reebok σέβεται απολύτως το απόρρητο της ιδιωτικής ζωής των ατόμων που έχουν πρόσβαση σε και χρησιμοποιούν τον Ιστότοπο.   Για λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα cookies, το είδος των πληροφοριών που συλλέγουμε, πώς και για ποιο σκοπό θα χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες σας και κάτω από ποιες συνθήκες θα αποκαλύψουμε πληροφορίες, παρακαλούμε δείτε την Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και την Πολιτική για τα Cookies, τα οποία έχουν ενσωματωθεί και αποτελούν μέρος αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων Reebok.

 

 Κάνοντας μια παραγγελία συμφωνείτε και κατανοείτε ότι μπορούμε να συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε, αποθηκεύουμε και επεξεργαζόμαστε προσωπικά σας δεδομένα, σύμφωνα με τη Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων μας.

 

 

4.5 Αποχώριση

Κάθε διάταξη των Όρων και Προϋποθέσεων Reebok θα εκλαμβάνεται ξεχωριστά και ανεξάρτητα από κάθε άλλη. Εάν κάποια διάταξη κριθεί άκυρη, ακυρώσιμη ή άλλως μη εφαρμόσιμη, η διάταξη αυτή θα θεωρείται διαχωρίσιμη από και δεν θα επηρεάζει την εκτελεστότητα οποιασδήποτε από τις λοιπές διατάξεις των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων Reebok.

 

4.6 Υπεργολαβία και ανάθεση

Η Reebok διατηρεί το δικαίωμα να αναθέσει, μεταβιβάσει, εκχωρήσει ή αντικαταστήσει όλα ή κάποια από τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της στο πλαίσιο των όρων και προϋποθέσεων Reebok, υπό την προϋπόθεση ότι δεν επηρεάζονται τα δικαιώματά σας όπως ορίζονται στους όρους και προϋποθέσεις Reebok. Δεν μπορείτε να συνάψετε υπεργολαβία, να εκχωρήσετε ή να μεταβιβάσετε με άλλο τρόπο κάποιο από τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις σας, όπως αυτά προκύπτουν από τους όρους και τις προϋποθέσεις Reebok, χωρίς τη γραπτή συγκατάθεσή μας.

4.7 Γεγονότα πέρα από τον εύλογο έλεγχο της Reebok

Η Reebok δεν θα θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε καθυστέρηση ή αποτυχία να εκτελέσει ή να συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από τους όρους και τις προϋποθέσεις της Reebok, όταν η καθυστέρηση ή η αποτυχία οφείλεται σε αιτία η οποία είναι πέραν του εύλογου ελέγχου της Reebok.

 

4.8 Εφαρμοστέο δίκαιο και δικαιοδοσία

Oι Όροι και οι Προϋποθέσεις Reebok διέπονται από το ολλανδικό δίκαιο. 

Το ολλανδικό δίκαιο εφαρμόζεται στη σύμβαση αγοράς, με την εξαίρεση της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών περί Συμβάσεων για τη Διεθνή Πώληση Αγαθών (CISG).

Εσείς και η Reebok αναφέρεστε στη μη αποκλειστική δικαιοδοσία των ολλανδικών δικαστηρίων.

 

4.9 Πληροφορίες σχετικά με μπαταρίες

Description: http://demandware.edgesuite.net/aagl_prd/on/demandware.static/Sites-Reebok-GB-Site/Sites-Reebok-GB-Library/en_GB/v1388374226007/Reebok-bin-batteries.png

 

Κάπoια από τα προϊόντα Reebok περιέχουν μπαταρίες.

Οι μπαταρίες και οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες είναι σαφώς προσδιορισμένες και φέρουν το σύμβολο του διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων. Οι χημικές ονομασίες των αντίστοιχων επικίνδυνων ουσιών ενδέχεται να αναφέρονται κάτω από το σύμβολο του διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων. Τα παραδείγματα περιλαμβάνουν τον μόλυβδο (Pb), το κάδμιο (Cd) και τον υδράργυρο(Hg).

Οι παλιές μπαταρίες και οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα συνήθη οικιακά απορρίμματα. Αυτές μπορούν να παραδίδονται δωρεάν σε ένα δημόσιο σημείο συλλογής μπαταριών ή σε κάποιο κατάστημα. Μπορείτε επίσης να επιστρέψετε τις αγορασμένες μπαταρίες και τις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες (χωρίς συσκευές) αυτοπροσώπως, στα γραφεία μας. Παρακαλούμε μην αποστέλλετε μπαταρίες με το ταχυδρομείο.